This is alternative content.

Dodano: (2021-08-02 07:57) | Zmodyfikowano: (2021-08-02 08:10:55)
Dodano: (2021-07-30 14:49) | Zmodyfikowano: (2021-07-30 14:56:45)


O programie „Czyste powietrze”
 • O dofinansowanie w ramach programu może starać się osoba fizyczna będąca   właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. W  przypadku współwłasności, należy uzyskać zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizacje przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie można uzyskać m.in. na demontaż starego źródła ciepła działającego na paliwo stałe, zakup i montaż nowoczesnego kotła, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji rekuperacji, wymianę instalacji c.o. lub c.w.u., docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zakup niezbędnej dokumentacji technicznej itd.
 • W ramach programu „Czyste Powietrze” można się starać o dotacje na dopiero zaplanowane inwestycje, ale także te już rozpoczęte lub zrealizowane. Ważne by zostały one rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Wysokość dofinansowania od 30 do 60 % kosztów kwalifikowanych - osoby z rocznym dochodem nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć na dotację w wysokości do 30 tys. zł. Osoby których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1400 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) mogą starać się o podwyższony poziom dofinansowania, do 37 tys. zł.
 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 • Program realizowany będzie w latach 2018-2029, zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami), środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.09.2029 r.
 • Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, dodatkowo wydrukowany wniosek opatrzony podpisem należy przesłać do właściwego WFOŚiGW.
 
Punkt konsultacyjny – Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz prowadzi punkt konsultacyjny programu. Udziela informacji o programie „Czyste powietrze”,  pomaga w wypełnieniu wniosku i rozliczeniu dotacji,  przyjmuje oraz przekazuje wnioski o dofinansowanie  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Dane niezbędne do złożenia Wniosku :
 1. Dane osobowe : nazwisko, imię ,pesel, NIP, telefon kontaktowy, e-mail
 2. Imię i nazwisko współmałżonka, pesel
 3. Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi wieczystej (w przypadku braku numeru należy dołączyć  akt notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia całkowita budynku (m2).
 4. W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania należy dołączyć  do wniosku zaświadczenie o dochodach, wydane przez OPS (zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).
 
Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, składającego wniosek o podwyższony poziom dofinansowania wskazany w zaświadczeniu nie może przekraczać kwoty  1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie Pierwszym 9, 23-212 Wilkołaz - Budynek Urzędu Gminy
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 821 2035.

 
Załączniki:
1. Broszura informacyjna
2. Broszura informacyjna 
Dodano: (2021-07-26 09:02) | Zmodyfikowano: ()
Dodano: (2021-07-23 15:16) | Zmodyfikowano: ()
Piesek ze zdjęcia poszukuje właściciela.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81/82 12 001 lub 81/82 12 047

Dodano: (2021-07-23 12:26) | Zmodyfikowano: (2021-07-23 13:07:08)
Nawiązując do zamieszonego w dniu 21 lipca 2021 roku na stronie facebookowej OSP KSRG Wilkołaz postu Urząd Gminy Wilkołaz informuje, iż:
 
 1. Zarząd OSP KSRG Wilkołaz nigdy nie wystąpił z wnioskiem o oznakowanie bądź zabezpieczenie miejsc, które są uwidocznione na zdjęciach. Ponadto nie było na ten temat „wielokrotnych rozmów z władzami gminy”, nie było nawet jednokrotnej rozmowy w tym temacie z Zarządem OSP KSRG Wilkołaz. Umieszczone w poście sformułowanie o wielokrotnych rozmowach z władzami gminy jest kłamstwem.
 
 1. W okresie od grudnia 2014 roku Wójt Gminy uczestniczył w pięciu oficjalnych walnych zebraniach OSP KSRG Wilkołaz, na przestrzeni niemal wielokrotnie i w różnych sprawach spotykał się z Zarządem jednostki, który nie zgłaszał problemu z wyjazdem do akcji z uwagi na zaparkowane auta.
 
 1. Jednostka OSP KSRG Wilkołaz w ciągu roku kilkadziesiąt razy wyrusza do akcji i do tej pory nigdy nie było sytuacji, w której do akcji nie wyjechała z uwagi na zaparkowane auta.
 
 1. W zamieszczonym na facebookowej stronie OSP KSRG Wilkołaz poście jest również informacja o rozmowach z pracownikami OPS-u. Nie mogę się odnieść do wszystkich treści tych rozmów, gdyż ich nie prowadziłem. Niemniej jeden z pracowników OPS poinformował mnie, iż jego auto stało w miejscu jak na fotografii, gdyż ustalił z Członkiem Zarządu OSP KSRG Wilkołaz – Druhem Radosławem W., który bierze udział w akcjach – że, tak zaparkowane auto nie przeszkadza w wyjeździe do akcji. Można więc powiedzieć, że było wręcz przyzwolenie na parkowanie w tym miejscu.
 
 1. Jedynym zgłoszeniem problemu przez OSP KSRG Wilkołaz była sytuacja w dniu 25 czerwca 2021 roku, gdy Druh Krzysztof W. poinformował mnie na parkingu, iż miedzy innymi sytuacja z parkowaniem w tamtym miejscu wymaga interwencji.
 
 1. Analizując punkt 4 i punkt 5 mamy dwie różne interpretacje od dwóch różnych Strażaków. Między innymi dlatego to Zarząd OSP KSRG Wilkołaz bądź osoby przez Zarząd uprawnione są partnerem do rozmów we wszystkich sprawach dotyczących jednostki. Takich rozmów w przedmiotowym temacie nigdy nie było i nie było żadnej inicjatywy ze strony Zarządu OSP KSRG Wilkołaz do ich przeprowadzenia.
 
 1. Opublikowany 21 lipca 2021 roku post z tak zamieszczonymi zdjęciami pokazuje, iż Druhowie nie mogli wyjechać do akcji przez zaparkowane auta. Umieszczone na końcu tego postu zdanie „Na szczęście tym razem udało się nam wyjechać samochodem GBA Renault” wprowadza czytelnika w błędną interpretację, iż samochodem ze zdjęcia (Volvo) wyjechać się nie udało, ale na szczęście udało się to autem Renault.
Pragnę poinformować, iż do akcji w dniu 21 lipca 2021 roku strażacy zostali zadysponowani o godzinie 13:10:50, zaś już o 13:16:51 sześciu Druhów samochodem GBA Renault bezproblemowo wyjechało do akcji ratowniczej. Z informacji uzyskanych z KP PSP Kraśnik wynika, iż nie były zgłaszane żadne problemy z wyjazdem. Właścicielki dwóch zaparkowanych i uwiecznionych na zdjęciach aut w każdej chwili w razie konieczności były gotowe do ich przestawienia. Nie zrobiły tego, gdyż do akcji wyjechał zastęp GBA Renault, które stacjonuje w środkowym garażu, a wyjazd z niego w żaden sposób nie jest blokowany przez tak zaparkowane auta.  
 
Fotografie, które zostały umieszczone w poście zostały zrobione już po powrocie z akcji zastępu GBA Renault. Druhowie wprowadzili auto GBA Renault do środkowego boksu garażowego i wyprowadzili samochód Volvo, celem zrobienia zdjęć. Na zamieszczonych zdjęciach jedynie lekko wykorzystano promień skrętu auta Volvo, dlatego też sytuacja wygląda tak jakby wóz strażacki został zablokowany i nie mógł opuścić boksu. Prawda jest taka, że wóz bojowy Volvo wielokrotnie bezproblemowo wyjeżdżał do akcji przy tak zaparkowanych autach i może właśnie dlatego Zarząd OSP KSRG Wilkołaz nie zgłaszał problemu parkowania w tym miejscu i nie podejmował żadnych działań.
 1. Niezaprzeczalnym faktem jest, że żadne auta nie powinny w tym miejscu stać. Dziwi mnie jednak dlaczego OSP KSRG Wilkołaz w taki sposób rozpoczęło dyskusję na ten temat. Pragnę poinformować, iż zawsze we wszystkich pojawiających się w tej jednostce i zgłaszanych do mnie problemach starałem się w miarę posiadanych możliwości pomóc. Tak było, gdy w 2017 roku wspólnie jechaliśmy do biura poselskiego, aby wspomóc zakup lekkiego auta, które rok później zostało zakupione. Tak było, gdy przez cztery lipcowe popołudnia zeszłego roku poświęcałem swój czas,  aby wywalczyć najwyższą frekwencję wyborczą i zdobyć nowe auto bojowe – nomen omen wykorzystane teraz w taki sposób jak na zdjęciach. Nigdy nie odmówiłem spotkania, rozmowy – wielokrotnie poświęcając na nie swój czas prywatny. To naprawdę niezrozumiałe.
Zapraszam Zarząd KRSG OSP Wilkołaz, który jest prawnie umocowany do reprezentowania jednostki w sprawach zewnętrznych, do ustalenia szczegółów rozwiązania problemu.
 
 1. Chciałem przeprosić Pracowników Urzędu Gminy Wilkołaz i jednostek organizacyjnych za wszystkie obraźliwe komentarze, które pojawiły się w sieci w wyniku zamieszczenia przez OSP KSRG Wilkołaz postu. Macie prawo czuć się dotknięci tym bardziej, że doskonała większość z Was pomaga tej jednostce w ciągu roku. Referat finansowy na czele z p. Skarbnik wielokrotnie przypominają o wszelkich terminowych rozliczeniach, a w cale nie muszą tego robić. Zespół ludzi z p. Sekretarzem na czele przeprowadzili już dwie procedury zakupowe samochodów dla OSP KSRG Wilkołaz, a nie musieli, gdyż to jednostka była dysponentem pozyskanych środków. Piotrek i Pan Darek w lipcu zeszłego roku również „wychodzili” frekwencję wyborczą poświęcając swój prywatny czas. Cały zaś urząd, każdy z Was i Waszych bliskich, odpowiedzieliście na apel i oddaliście głos, aby to nowe auto trafiło do naszej Gminy Wilkołaz.
 
 1. Zamieszony na stronie facebookowej OSP KRSG Wilkołaz post godzi w dobre imię Gminy Wilkołaz. Dochodzą do mnie sygnały od Mieszkańców, że wywalczony przez Nich za udział w głosowaniu wóz strażacki marki Volvo nie powinien był zostać wykorzystany w taki sposób.
Według informacji uzyskanych z KP PSP Kraśnik do akcji został zadysponowany jeden wóz bojowy OSP KRSG Wilkołaz. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje kto i na jakiej podstawie podjął decyzję o bezpodstawnym uruchomieniu drugiego auta marki Volvo?
 
 1. Od 01 września 2021 roku wszyscy pracownicy urzędu gminy, szkoły podstawowej oraz przedszkola będą zostawiali auta na parkingu zlokalizowanym przy boisku KS Unia Wilkołaz.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Wilkołaz
                                                                                                                                                                                                           Paweł Głąb
Dodano: (2021-07-23 09:29) | Zmodyfikowano: ()
Partycypacyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego–zaproszenie do udziału w pracach nad dokumentem, wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty wdrożeniowe
 
 
Strategia rozwoju ponadlokalnego jest nowym dokumentem wprowadzonym do nomenklatury dokumentów strategicznych w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dotychczas posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym (minimum strategii rozwoju gminy czy lokalnego programu rozwoju) warunkowało dostępność środków unijnych na finansowanie inwestycji i projektów społecznych. W nowym okresie programowania Unii Europejskiej warunkiem pozyskania dofinansowania jest posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym – strategii rozwoju albo strategii rozwoju ponadlokalnego – dokumentu opracowanego wspólnie dla współpracujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego.
Przewagą strategii rozwoju ponadlokalnego jest dostępność dodatkowych źródeł finansowania, w ramach wyodrębnionych na politykę ponadlokalną puli środków unijnych, a także efekt synergii projektów zintegrowanych (projektów partnerskich lub wiązki projektów zorientowanych na osiągnięcie wspólnego celu).
 
Po analizie korzyści z współpracy, za zgodą radnych, burmistrz i wójtowie 9 gmin, tj. Miasta Kraśnik, gminy Kraśnik, gminy Dzierzkowice, gminy Urzędów, gminy Gościeradów, gminy Annopol, gminy Trzydnik Duży, gminy Wilkołaz, gminy Zakrzówek, podpisali porozumienie o współpracy.
Każda z gmin zleciła zewnętrznemu wykonawcy przygotowanie diagnozy statystycznej, ewaluacji ex ante oraz części strategicznej i operacyjnej wspólnej Strategii rozwoju ponadlokalnego. W ramach zlecenia, każda z gmin otrzyma od wykonawcy suplement lokalny – projekty lokalne będą stanowiły komplementarne przedsięwzięcia do wskazanych w strategii ponadlokalnej projektów kluczowych dla całego obszaru lub projektów partnerskich.
 
Proponowana wizja osadzona będzie na mocnych i słabych stronach, szansach i ryzykach. Na podstawie analizy danych statystycznych oraz danych otrzymanych od urzędów gmin eksperci z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich opracowali wstępną diagnozę stanu obecnego oraz propozycję analizy SWOT, którą weryfikuje niniejsze badanie ankietowe.
 
Wnioski z ankiety posłużą do ostatecznej identyfikacji mocnych i słabych stron oraz czynników sukcesu i ewentualnej porażki realizacji strategii. Zidentyfikowane problemy, szanse i zagrożenia po uwzględnieniu potencjału obszaru doprowadzą pracujących dla nas ekspertów do sformułowania wizji rozwoju, którą będziemy z Państwem konsultować w kolejnym etapie prac nad Strategią ponadlokalną.
 
Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dostępnym pod linkiem:
https://forms.gle/gZWGQvxT9g7Fo4Wu8

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Wirtualna turystyka po Gminie Wilkołaz
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc sierpień 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Wydarzenia
<< Sierpień >>

2021-08-06

Piątek

2021-08-07

Sobota

2021-08-08

Niedziela

2021-08-09

Poniedziałek

2021-08-10

Wtorek

2021-08-11

Środa

2021-08-12

Czwartek

Sierpień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.