This is alternative content.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie

 

 

   Jednostka nasza powstała w 1927 roku. Jej pierwszym założycielem był Kierownik tutejszej Szkoły Podstawowej w Ostrowie Pan Wacław Rafalski oraz grono miejscowych działaczy społecznych, którzy stanowili trzon organizacji. Nie sposób wymienić wszystkich i ocenić ich wysiłek i zasługi.

 

W 1927 roku ukonstytuował się Komitet założycielski i Pierwszy Zarząd w n/wym. składzie:

 1. Druh Wacław Rafalski – Prezes (zawód – nauczyciel);
 2. Druh Stanisław Stelmaszczyk – Wiceprezes (zawód – rolnik);
 3. Druh Karol Dobrowolski– Naczelnik ( zawód – pracownik fizyczny);
 4. Druh Marian Chodkowski– Zastępca Naczelnika (zawód – handlowiec);
 5. Druh Jan Stelmaszczyk – Sekretarz (zawód – rolnik);
 6. Druh Walenty Majewski – Skarbnik (zawód rolnik);
 7. Druh Józef Ryniewski– Gospodarz (zawód – rolnik);
 8. Druh Józef Mierzwa– Członek Zarządu; (zawód – rolnik);
 9. Druh Stanisław Rostek - Członek Zarządu; (zawód – rolnik);
 10. Druh Mazur Józef - Członek Zarządu; (zawód – rolnik);
 11. Druh Stanisław Pokora– Założyciel;
 12. Druh Stanisław Kotuła– Założyciel.

 

Czas zatarł wiele faktów a te które udało się ustalić nie są zbyt liczne. Zostały one spisane w kronice jednostki na podstawie dokumentacji i przekazu ustnego starszej generacji strażaków. Dzieła tego dokonał z pietyzmem i sobie znaną dokładnością nieodżałowany świętej pamięci Druh Stanisław Żuber , wieloletni Sekretarz i Prezes naszej jednostki. Fakt ten miał miejsce w 1977 roku i od tej pory kronika jest prowadzona na bieżąco.

Zdajemy sobie sprawę że zrekonstruowane na tej podstawie losy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie nie będą pozbawione pewnych nieścisłości, pominięć lub spłyceń niektórych danych z działalności naszej organizacji.

Szczególnie ciekawym okresem są początki działania OSP jak również późniejszy okres  działalności zasługują na swoją uwagę. Fakt to zrozumiały, gdyż zrodził się wśród miejscowych działaczy, którzy pierwsi stanęli w jej szeregach. Umieli pokierować młodą i pierwszą na tym terenie organizacją, która niosła pomoc podczas klęsk żywiołowych oraz organizującą wiele ciekawych imprez.

W pamiętnych latach trzydziestych tuż po założeniu jednostki działało w niej garstka strażaków, którzy z uporem i żelazną konsekwencją realizowali powzięte zadania.

Pełni zapału i oddania członkowie naszej jednostki musieli pokonać szereg  trudności, aby ta organizacja rozwijała swoją działalność do dnia dzisiejszego. Przez wiele lat piętrzyły się trudności związane z nabyciem sprzętu. Fundusze należało zdobywać ze składek członkowskich i społecznych. Ileż ludzi dobrej woli, anonimowych ofiarodawców swoim groszem wsparło naszą organizację w trudnej sytuacji finansowej. Pomimo trudności nie brakowało pomysłu i zapału. Organizowano różnego rodzaju imprezy dochodowe. Każda impreza cieszyła się dużym powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców.

Dużą rolę na odcinku organizacyjnym w tych latach odegrało kierownictwo tutejszej Szkoły Podstawowej, a mianowicie Wacław Rafalski i Pan Michał Kida. Za zgromadzoną gotówkę zakupiono dla potrzeb naszej jednostki: beczkowóz dwukołowy  i czterokołowy, sikawkę ręczną dwudźwigniową, węże, hełmy, toporki, bosaki, drabiny, wiadra, umundurowanie i czapki.

 

W roku 1928 kierownik szkoły w Ostrowie Wacław Rafalski i Radny Gminy                 w Urzędowie Pan Stanisław Stelmaszczyk poczynili starania ażeby pobudować nową Szkołę Powszechną w Ostrowie. 11 listopada 1928 poświęcono kamień węgielny pod budowę tej szkoły. W roku 1934 oddano ją do użytku. W 1929 roku rozpoczęto budowę a w 1932 roku dokończono budowę szopo – garażu czyli strażnicę. Budowa prowadzona przez miejscowego majstra ciesielskiego przy współudziale Zarządu           i członków czynnych naszej jednostki. W tym celu zakupiono starą stodołę oraz dołożono część materiałów ze starej szkoły. Wybudowano ją na placu gromadzkim pomiędzy Połubińskim a Błażejczykiem i Kołbukiem. Służyła ona  do  zabezpieczenia sprzętu gaśniczego oraz jako miejsce do zbiórek szkoleniowych i urządzania różnego rodzaju imprez. Wartość tego budynku wyceniono na kwotę około 1500 zł. Służyła ona bardzo długo bo aż do roku 1970 tj. do jej rozbiórki.

    W 1930 roku rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia komasacji. Ukończono ją w 1932 roku. W wyniku tego część rolników dostała działki na kolonii i musiała dokonać przebudowy i tak powstała Ostrów Kolonia.

W 1933 roku został zorganizowany Związek Strzelecki – prezesem został Pan Wacław Rafalski

 W 1935 roku w zawodach powiatowych w Budzyniu pierwszy sukces. Zajmując pierwsze miejsce. Za nimi poszły w następnych latach inne. Świadczą o tym liczne dyplomy uznania, które znajdują się w naszej strażnicy.

W 1936 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie brała udział w uroczystościach związanych z 20 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystościach tych wziął udział ówczesny Minister Rolnictwa Pan Juliusz Poniatowski. Uroczystość ta odbyła się w miejscowości Urzędów tj. ośrodek administracyjny do którego należał Ostrów. W 1936 bawił w Ostrowie Kolonii ówczesny Minister Rolnictwa Juliusz Poniatowski oraz Wiceminister Skarbu pułkownik Tadeusz Lechicki właściciel sąsiedniego folwarku Skorczyce, którzy przybyli, aby zapoznać się z wynikami tworzenia się Zespołów Przykładowych Gospodarstw po przeprowadzeniu komasacji. W uroczystościach tych wzięły udział również Ochotnicze Straże Pożarne z Ostrowa, Urzędowa, Kraśnika, Budzynia i Skorczyc.          

W marcu 1937 roku zostały zorganizowane obchody 10 – lecia istnienia naszej jednostki OSP.

Od 1934 do 1939 roku na terenie naszej wsi Ostrów działały następujące organizacje:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna;
 2. Kółko Rolnicze;
 3. Koło Gospodyń Wiejskich
 4. Koło Sąsiedzkie Gospodarstw Przykładowych;
 5. Oddział Związku Strzeleckiego;
 6. Liga Morska i Kolonialna.

 

 

Pracy społecznej towarzyszyło intensywne szkolenie a wyszkolony oddział strażaków dawał dowody pełnego poświęcenia, budził respekt i uznanie miejscowej ludności za bezinteresowną i niebezpieczną służbę w obronie życia i mienia ludzkiego.

01 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Zostaje przeprowadzona masowa mobilizacja mężczyzn do wojska do obrony kraju. Wśród zmobilizowanych mieszkańców Ostrowa znaleźli się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Okres zawieruchy wojennej rzucił tych żołnierzy w różne strony kraju a nawet poza jego granice. Jedni po rozbiciu ich oddziałów wrócili do domu inni trafili do niewoli niemieckiej a po napadzie Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku na Polskę do niewoli sowieckiej. Działalność naszej jednostki w tym okresie ogranicza się jedynie do wyjazdów do pożarów i pełnienia nocnych wart. W tych warunkach powstaje Ruch Oporu. Powstaje placówka Armii Krajowej „AK”. W skład tej organizacji wstępują również członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie i mieszkańcy naszej miejscowości w której biorą czynny udział. W lipcu 1944 roku podczas wycofywania się wojsk niemieckich został zastrzelony przez Niemców jeden z pierwszych organizatorów naszej jednostki OSP, długoletni działacz strażacki i społeczny Druh Jan Stelmaszczyk

Okres powojenny charakteryzuje się wzmożoną działalnością tak na szczeblu organizacyjnym, szkoleniowym i gospodarczym. W 1947 roku zostaje zakupiony konny wóz rekwizytowy oraz motopompa M-400, która służyła do czasu zakupienia nowej POLONI PO-3. Zakupu dokonała Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. W 1952 roku zamówiono syrenę elektryczną u majstra w Słodkowie. Po wykonaniu sprowadzono i zamontowano na wieżyczce na strażnicy. W tym czasie zakupiono również 24 komplety umundurowania, 24 szt. czapek, 12 szt. pasów, 12 szt. hełmów, 6  szt. toporków. W 1960 roku został zorganizowany teatr amatorski przez kierownika szkoły Pana Wacława Rafalskiego i nauczycielkę Panią Marię Barnaś. Wystawiał on  sztuki teatralne miejscowej ludności oraz wyjeżdżał do okolicznych miejscowości. Dochody z tych imprez przeznaczane były do kasy strażackiej. W 1961 roku rodzi się myśl budowy nowej strażnicy. Ze zgromadzonych funduszy zakupiono                i zgromadzono materiały budowlane. Brak stosownego placu opóźniał rozpoczęcie budowy. Problem ten pomaga rozwiązać Kierownictwo Spółdzielni Produkcyjnej w Zadworzu i Kierownictwo Domu Opieki Społecznej dla Dorosłych w Popkowicach wydzielając działkę o powierzchni 0,72 ha pod budowę. Po przygotowaniach przystąpiono w czerwcu 1965 roku do budowy. Dużo prac nie fachowych zostało wykonane przez Druhów naszej jednostki w czynie społecznym. Dużo materiałów                 i funduszy otrzymaliśmy z Komendy Rejonowej w Kraśniku jak również PGRN                  w Popkowicach.

 Uroczystości otwarcia dokonano w 1972 roku i od tej pory służy wszystkim poczynaniom strażackim i okolicznym mieszkańcom i młodzieży.

w 1979 roku zrobiono regały metalowe na sprzęt i umundurowanie. Tego roku otrzymaliśmy motopompę  GZUT PO-5.

Dzisiejsza Uroczystość nie jest pierwszą tego rodzaju, gdyż spotykaliśmy się na podobnych uroczystościach w 1967 roku czcząc 40 – lecie, w 1977 roku 50 – lecie i nadanie naszej jednostce ufundowanego przez małżeństwo Marię i Bolesława Kotułów  sztandaru oraz uroczystego przekazania samochodu marki „LUBLIN” przekazanego przez Komendę Rejonową w Kraśniku. W 1987 roku jednostka nasza obchodziła jubileusz 60 – lecia, w 1997 roku 70 - lecie w czasie której jednostka otrzymała nowy sztandar a w 2007 roku obchodziliśmy 80 – lecia.

05 stycznia 1987 roku jednostka nasza otrzymała wóz bojowy marki STAR 25                      z Komendy Rejonowej w Kraśniku. Samochód ten był użytkowany poprzednio przez OSP w Dzierzkowice Rynek.

W czerwcu 1987 roku zostały zorganizowane rejonowe zawody sportowo – pożarnicze na placu sportowym w Popkowicach.

 

W 2004 roku rozpoczęto rozbudowę strażnicy. Zakończono w 2007 roku. W nowych pomieszczeniach wykonano sanitariaty, dyżurkę, pomieszczenie gospodarcze wykonano podjazd dla inwalidów. Koszty związane z budową pokrył Urząd Gminy Wilkołaz. Niefachowe prace przy budowie wykonali nasi strażacy.

18 lutego 2012 r. podczas uroczystości 85 – lecia naszej jednostki został przekazany nam w użytkowanie używany samochód bojowy marki STAR 244. Aktu przekazania dokonał Wójt Gminy Wilkołaz Pan Andrzej Łysakowski. Samochód ten był użytkowany poprzednio przez OSP w Wilkołazie.

 

Pełnione funkcje od założenia tj. od 1927 roku:

- Prezesi:

 1. Druh Wacław Rafalski – od 1927 r. do 1934 r.
 2. Druh Tadeusz Węgliński – 1935 rok
 3. Druh Michał Kida – od 1936 r. do 1941 r.
 4. Druh Kazimierz Rafalski – od 1942 r. do 1944 r.
 5. Druh Michał Kida – od 1945 r. do 1954 r.
 6. W latach 1955 - 1956 Zarządzała Komenda Rejonowa PSP w Kraśniku
 7. Druh Hieronim Kania – od 1957 r. do 1960 r.
 8. Druh Stanisław Wojtak – od 1961 r. do 1964 r.
 9. Druh Stanisław Józefczak – od 1965 r. do 1966 r.
 10. Druh Tadeusz Jamrosz w 1967 r.
 11. Druh Stanisław Wojtak – od 1968 r. do 1977 r.
 12. Druh Michał Chapski – od 1978 r. do 1993 r.
 13. Druh Stanisław Żuber – od 1994 r. do 1999 r.
 14. Druh Antoni Jamrosz – od 2000 r. do 2008 r.
 15. Druh Dariusz Rafalski – od 2009 r. do chwili obecnej

 

Naczelnicy:

 1. Druh Karol Dobrowolski w 1927 r.
 2. Druh Marian Chodkowski w 1928 r.
 3. Druh Stanisław Walas – od 1929 r. do 1932 r.
 4. Druh Michał Sośnicki w 1933 r.
 5. Druh Stanisław Kołbuk od 1934 r. do 1936 r.
 6. Druh Józef Szczygieł w 1937 r.
 7. Druh Władysław Skiba w 1938 roku
 8. Druh Józef Mazur od 1939 r. do 1940 r.
 9. Druh Franciszek Jamrosz od 1941 r. do 1949 r.
 10. Druh Antoni Mgłowski od 1950 r. do 1951 r.
 11. Druh Stanisław Drozda w 1952 roku
 12. Druh Stefan Kurzyna od 1953 r. do 1955 r.
 13. Druh Tadeusz Rafalski od 1956 r. do 1998 r.
 14. Druh Tadeusz Jamrosz od 1999 r. do 2004 r.
 15. Druh Andrzej Rafalski od 2005 r. do chwili obecnej

 

Sekretarze:

 1. Druh Stanisław Walas
 2. Druh Michał Sośnicki
 3. Druh Kazimierz Maj
 4. Druh Jan Zawiślak
 5. Druh Stanisław Chapski
 6. Druh Stanisław Nakielski
 7. Druh Tadeusz Węcławski
 8. Druh Stanisław Żuber
 9. Druh Tadeusz Pokora
 10. Druh Dariusz Rafalski
 11. Druh Magdalena Jamrosz

 

Gospodarze:

 1. Druh Józef Ryniewski
 2. Druh Stanisław Kołbuk
 3. Druh Jan Stelmaszczyk
 4. Druh Antoni Kołbuk
 5. Druh Józef Pelak
 6. Druh Andrzej Gałat
 7. Druh Stanisław Wierzchowski

 

Skarbnicy:

 1. Druh Walenty Majewski
 2. Druh Jan Stelmaszczyk
 3. Druh Stanisław Pokora
 4. Druh Kazimierz Rafalski
 5. Druh Krystyna Głąb
 6. Druh Janusz Mazur

 

Druh Wacław Rafalski – założyciel i Pierwszy Prezes

OSP w Ostrowie w latach 1927 - 1934

 

 

Pierwsi strażacy OSP w Ostrowie tj. od lewej:

Druh Wacław Rafalski, Druh Andrzej Żuber,

Druh Stanisław Pawlikowski

 

Zdjęcie z 1960 roku przed starą strażnicą.

W pierwszym szeregu klęcząc i siedząc: Druh Franciszek Galik, Druh Stanisław Drozda, Druh Tadeusz Pokora, Druh Franciszek Drozda, Druh Stanisław Głusiec, Druh Tadeusz Majewski, Druh Józef Węcławski, Druh Jan Szyszka,.

Stojący od lewej: Druh Stanisław Żuber, Druh Stanisław Wnuk, druh Tadeusz Jamrosz, Druh Tadeusz Rafalski,  Antonina Rafalski,                     Druh Marian Pawlikowski, Druh Tadeusz Baj, Druh Stanisław Bury, Druh Jan Chapski, Druh Stanisław Sapuła, Druh Jan Wiśniewski, Druh Jan Franc. Po cywilnemu: Druh Kazimierz Rafalski, Druh Stanisław Chapski, Druh Antoni Kołbuk

 

Druh Stanisław Wojtak – Wieloletni Prezes OSP

 

Druh Tadeusz Rafalski – Wieloletni Naczelnik OSP

 

Druh Stanisław Żuber – wieloletni Sekretarz, Kronikarz i Prezes OSP

 

                                                                     Strażacy po zawodach sportowo – pożarniczych.

Od lewej siedząc: Druh Jan Skrzypczyk, Druh Jan Szymczak, Druh Andrzej Gałat,

Druh Antoni Jamrosz, Druh Tadeusz Rostek.

Stojąc: Druh Andrzej Rafalski, Druh Tadeusz Chwiej, Druh Zbigniew Wierzchowski.

Klęcząc: Druh Tadeusz Sapuła

 

Obchody 60-lecia jednostki OSP w Ostrów

 

Obchody 70-lecia jednostki OSP w Ostrowie

 

Obchody 80-lecia jednostki OSP w Ostrowie

 

Obchody 80-lecia jednostki OSP w Ostrowie

 

Wirtualna turystyka po Gminie Wilkołaz
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc wrzesień 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Wydarzenia
<< Wrzesień >>

2023-09-27

Środa

2023-09-28

Czwartek

2023-09-29

Piątek

2023-09-30

Sobota

2023-10-01

Niedziela

2023-10-02

Poniedziałek

2023-10-03

Wtorek

Wrzesień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.