This is alternative content.

Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi gminnej nr 118063L w m.Obroki od km 0+000 do km 1+613 Obroki gmina Wilkołaz
Kwota dofinansowania:  362 483,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 724 967,92 zł
Dofinansowanie z programu:  Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (nabór2021-zadanie jednoroczne)    
Projektowana przebudowa drogi gminnej pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost
z przepisów i wytycznych, tj.  poszerzeniu istniejącej podbudowy do szerokości z 2.5m do 3.58m, wzmocnienie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy zasadniczej z materiału kamiennego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4cm. Ponad to zakres  inwestycji obejmuje wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych
 o szerokości po 0.75m. Poprzez wykonanie przebudowy drogi na przedmiotowym odcinku,  droga gminna w m. Obroki uzyska nawierzchnię twardą, umożliwiającą dogodny dojazd  w każdych warunkach atmosferycznych mieszkańcom do swoich siedzib, użytków rolnych, a także wpłynie  na poprawę dostępności do usług publicznych zlokalizowanych w centrum gminy – m. Wilkołaz Pierwszy. Znajduje się tam m.in. Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek zdrowia, apteka, szkoła podstawowa, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury oraz Kościół. Przebudowa drogi gminnej wpłynie na sprawniejszą realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli poprzez umożliwienie dogodniejszego dojazdu do miejscowości  Obroki  służbom porządkowym, tj. straży pożarnej, policji, pogotowiu ratunkowemu  czy jednostkom wojskowym. Cały zakres realizowanej inwestycji przebiega przez obszary wiejskie, przez co wpływa pozytywnie na ich rozwój. Komunikacja  drogą  gminną nr 118063L o nawierzchni bitumicznej  umożliwi lepszy dojazd do Szkoły Podstawowej w Marianówce.  Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców m. Obroki dla których nastąpi poprawa  jakości życia związanej z użytkowaniem nowopowstałej infrastruktury. 
Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 118061L od km 0+000 do km 0+400,50 w miejscowości Rudnik Kolonia
Kwota dofinansowania:  112 119,00 zł           
Całkowita wartość inwestycji: 224 239,57 zł
Dofinansowanie  z programu:  Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (nabór2021-zadanie jednoroczne)    
 
Przebudowywana droga gminna nr 118061L od km 0+000 do km 0+400,50 w miejscowości Rudnik Kolonia stanowi drogę dojazdową do zabudowy siedliskowej oraz okolicznych pól uprawnych, łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 842 (Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw), która zapewnia połączenie okolicznym mieszkańcom z drogą krajową nr  19 .Operacja przyczyni się do utworzenia sieci dojazdowej – zapewni ciągłość komunikacyjną z mniejszej miejscowości Rudnik-Kolonia do większych skupisk osadniczych Gminy np. Wilkołaz Pierwszy, gdzie mieszczą się m.in. ośrodek zdrowia, apteka, szkoła podstawowa, przedszkole, Kościół, Urząd Gminy, urząd pocztowy, biblioteka oraz obiekty rekreacyjne. Planowana operacja przyczyni się do rozbudowy wewnątrzregionalnej infrastruktury transportowej.
Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 118061L pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost z przepisów i wytycznych, tj. szerokość jezdni 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza szer. 0,75m utwardzone kruszywem, normatywne spadki poprzeczne 2% (jezdnia), 8% (pobocze), zaprojektowano korektę niwelety jezdni w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia i płynności drogi. Zaprojektowana konstrukcja drogi w postaci:
    • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
    • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
    • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm
    • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 < 6 MPa  gr. 15 cm
w sposób znaczący wydłuży okres eksploatacji przedmiotowej drogi, a także poprawi warunki akustyczne oraz wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych spalin.
Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 21.06.2021 r.  
Fundusz Dróg Samorządowych
WOJEWÓDZKI PROGRAM LIKWIDACJI OSUWISK i OCHRONY WĄWOZÓW LESSOWYCH PRZED EROZJĄ
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108338L od km 1+787 do km 1+887 w miejscowości Zalesie
Kwota dofinansowania:  63 780,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 79 734,75 zł
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Podstawowe parametry projektowe:
  1. długość drogi: 100 m
  2. droga gminna klasy D
  3. kategoria ruchu – KR1/2 (ruch lekki),
  4. podstawowa szerokość jezdni: - 3,50 m.
  5. szerokość poboczy – dwustronne pobocze ziemne o szerokości 0,75m z kruszywa.
Fundusz Dróg Samorządowych
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 118055L od km 0+910 do km 1+593 w miejscowości Wilkołaz Trzeci

Kwota dofinansowania:  203775,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 291107,25 zł
Dofinansowanie  z programu: Fundusz Dróg Samorządowych    
 
Celem projektu jest poprawa  bezpieczeństwa  ruchu drogowego jak i ulepszenie dostępności połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców i rolników.

Przebudowa drogi gminnej nr 118055L zostanie wykonana na odcinku dł. 683 mb od  km 0+910 do km 1+593. 

Projektowana przebudowa drogi gminnej pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost z przepisów i wytycznych, tj. szerokość jezdni 3,5m o  nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, utwardzone obustronnie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 cm. Zaprojektowana konstrukcja drogi w postaci:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC 11W/70) gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC 11W/70) gr. 4cm.
 
Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 24.12.2020r. z terminem zakończenia do 30.06.2021r.
Fundusz Dróg Samorządowych
 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz-Stacja Kolejowa od km 0+005,70 do km 0+449,00
Kwota dofinansowania:  153693,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 204925,30 zł
Dofinansowanie  z programu: Fundusz Dróg Samorządowych    
 
Przebudowa drogi  wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz-Stacja Kolejowa od km 0+005,70 do km 0+449,00 ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystania z drogi zarówno przez kierowców, jak i pieszych, poprzez poprawę stanu technicznego jezdni.  Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost z przepisów i wytycznych, tj. szerokość jezdni 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza szer. 0,75m utwardzone kruszywem. Zaprojektowana konstrukcja drogi w postaci:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm,  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 < 6 MPa  gr. 15 cm w sposób znaczący wydłuży okres eksploatacji przedmiotowej drogi, a także poprawi warunki akustyczne oraz wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych spalin.
Przebudowa drogi gminnej wpłynie na sprawniejszą realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli poprzez umożliwienie dogodniejszego dojazdu do miejscowości  Wilkołaz-Stacja Kolejowa służbom porządkowym, tj. straży pożarnej, policji, pogotowiu ratunkowemu  czy jednostkom wojskowym.. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców m. Wilkołaz-Stacja Kolejowa dla których nastąpi poprawa  jakości życia związanej z użytkowaniem nowopowstałej infrastruktury.
Zakres prac i harmonogram

 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.  04.2020-06.2020
2. ROBOTY ZIEMNE. 04.2020-06.2020
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 04.2020-06.2020
4. PODBUDOWY. 04.2020-06.2020
5. NAWIERZCHNIE. 04.2020-06.2020
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 04.2020-06.2020
7. OZNAKOWANIE DRÓG. 04.2020-06.2020
 
Wirtualna turystyka po Gminie Wilkołaz
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc styczeń 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Wydarzenia
<< Styczeń >>

2022-01-22

Sobota

2022-01-23

Niedziela

2022-01-24

Poniedziałek

2022-01-25

Wtorek

2022-01-26

Środa

2022-01-27

Czwartek

2022-01-28

Piątek

Styczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.